TORRE DE L'AIGUA, RIU RIPOLL, CASETA DE LES AIGÜES. Visita guiada

Diumenge 16 de desembre Inscripcions al MHS t. 937278555

 

1.Safareigs   2.Fonts públiques   3.Caigua de l'aigua per gravetat  4.Elevació de l'aigua amb electrobombes  5.Primera capa aqüífera   6.Conducció d'aigua  7. Sèquia Monar    8. Caseta de les aigües  9.Llit del Ripoll  10.Mines de captació  11.Pou d'acumulació

 L’aigua es captava mitjançant unes mines situades sota les graves del riu, s’acumulava en un pou i amb una electrobomba s’impulsava fins al pla de Sabadell. El 1913, l'aigua del subsòl del riu va arribar per primera vegada als dipòsits del carrer de Vilarrúbias i, a partir de 1922, ho va fer a la Torre de l’Aigua.