16ena FIRA ART A L'ABAST. PARTICIPA-HI!

INSCRIPCIONS: DES DEL 30 DE JUNY AL 14 DE JULIOL

En el marc de la Festa Major de Sabadell, el Museu d’Art organitza la setzena edició de la Fira d’art i disseny Art a l’abast, els dies 2 i 3 de setembre.

El dia 30 de juny s'ha obert la convocatòria per a les inscripcions que finalitzarà el 14 de juliol. Les persones interessades hauran de formalitzar la inscripció al Museu d’Art de Sabadell o bé per correu electrònic ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ), lliurant una butlleta i una mostra de la proposta artística que s’hi vol presentar.

Abans del dia 21 de juliol es comunicarà als inscrits si s’han acceptat les seves sol·licituds.

La Fira ofereix als artistes que viuen a la ciutat i a la comarca un espai on, d’una manera lliure i directa, poden donar a conèixer les seves propostes artístiques.

Des de l’any 2000, doncs, que la ciutat ofereix un espai de promoció i d’intercanvi d’art i d’artistes, amb l’objectiu principal de facilitar l’accés del gran públic al món de l’art.

La participació està oberta a tota persona major de 18 anys que visqui a Sabadell o a la comarca i que ofereixi propostes artístiques sense cap límit de tema, tècnica ni corrent estètic. Hi podran participar disciplines com la pintura, el dibuix, l’escultura, la fotografia o la joieria, entre d’altres.

Com en les edicions anteriors, la fira es farà al pati del Museu d’Art i inclourà activitats paral·leles relacionades amb el Museu d’Art i adreçades a tot tipus de públic, però especialment al públic familiar.

La Fira Art a l’abast és una bona ocasió per posar en contacte públic i creadors, en el context de participació de la Festa Major de la ciutat. Qui s’hi acosti podrà comprar a preus molt raonables des d’un clip o un braçalet fins un gravat o una pintura: art a l’abast de tothom. Alhora, els creadors de Sabadell podran donar a conèixer les seves obres i entraran a les cases i a les vides d’un públic potser diferent al que estan acostumats.

BASES

PRIMERA.- La Fira es farà els dies de la Festa Major 2 i 3 de setembre al pati del Museu d'Art de Sabadell. L'horari serà el següent: de 17 a 22h el dissabte i de 12h a 22h el diumenge.

SEGONA.- La participació es oberta a tothom qui hi estigui interessat, major de 18 anys, i que ofereixi propostes artístiques sense cap límit de tema, tècnica ni corrent estètic. Així, hi queden inclosos: la pintura, el dibuix, l'escultura, la ceràmica, la fotografia, la joieria i els objectes de disseny, entre altres.

En el cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta de llocs a la Fira, els criteris per a la selecció d'artistes seran els següents: l'originalitat del producte, l'encaix en el perfil de la Fira i la manca de plagi.

L’organització es reserva el dret de seleccionar les propostes presentades segons aquest criteri. L'esmentada selecció serà efectuada per la direcció i el personal tècnic del Museu d'Art de Sabadell.

TERCERA.- No hi poden participar les entitats, els col・lectius o les empreses que d'una manera habitual comercialitzen art o tenen un espai de venda d'una manera habitual i inintermitent.

QUARTA.- L’organització ofereix una taula i dues cadires. Les taules son numerades i les assignarà l’organització per ordre d’inscripció. No s'admetran els muntatges que no siguin els establerts, tot i que es pot portar para-sol de tipus ombrel・la, sense publicitat, que disposarà de les mesures de seguretat necessàries i de la base estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa imprevista. L’organització es reserva el dret de fer retirar qualsevol element que no compleixi aquesta norma.

L’organització no facilitarà cap tipus de suport, transport o servei de custodia i no esta permès l’ús de cap estructura o element que superi les mides de l'espai.

CINQUENA.- Les persones que vulguin participar en la Fira, cal que lliurin la butlleta d’inscripció; fotocopia del NIF; currículum vitae i un conjunt de fotografies dels treballs que s'hi presentaran al Museu d'Art de Sabadell (c. del Doctor Puig, 16, de Sabadell), de dimarts a divendres, de 9 a 13h del mati o de 17h a 20h de la tarda, o be via correu electrònic ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ).

Tota la documentació es pot lliurar sobre paper o en suport digital. Nomes s'admetran les sol・licituds que s'acompanyin de tota la documentació requerida.

La participació es gratuïta pels dos dies de la fira, per be que els participants hauran d'abonar 30 EUR en concepte de fiança. Aquest import el retornarà el Museu d'Art de Sabadell en acabar la Fira si el participant ha complert l'horari establert i tot el que indiquen a les bases.

SISENA.- Els participants que siguin seleccionats hauran de complir les obligacions següents:

- Complir amb les obligacions fiscals, laborals i de Seguretat Social derivades d'aquesta activitat.

- Son els responsables del trasllat de les seves obres, de la venda i de l’atenció al públic els dies de la Fira.

- Els participants han d'arribar mitja hora abans de començar la Fira, es a dir, el dia 2 de setembre a 2/4 de 5 de la tarda i el 3 de setembre a 2/4 de 12, a fi de facilitar el muntatge. L'horari es ininterromput i els participants no podran abandonar la seva parada durant l'horari de l'esdeveniment.

- El preu màxim de venda dels treballs es de 50 EUR.

- Mantenir l'espai afectat, les instal・lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

- Obligació de cessar en l’ús o ocupació i procedir a la retirada de tot el seu material, un cop finalitzada l'activitat, el 3 de setembre a les 22 hores.

SETENA.- L’organització no es responsabilitza dels materials i de les obres que els participants aportin a la Fira.

VUITENA.- Les sol・licituds d’inscripció es podran presentar en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

NOVENA.- Es comunicarà als inscrits si s'han acceptat les sol・licituds, en un termini de 5 dies hàbils, des de l’endemà de la finalització del període d’inscripció.

DESENA.- Facultats de l’organització:

- L’organització es reserva el dret de modificar o de suspendre la Fira en cas de forca major, cas fortuït o altres causes imprevisibles.

- Realitzar les inspeccions oportunes i establir les modificacions pel que fa a la ubicació.

- L’organització es reserva el dret d’admissió i el de decidir les mesures que calgui en tot allò no previst en aquestes bases. Aquestes modificacions no comportaran en cap cas dret a indemnització.

ONZENA.- Participar en aquesta Fira comporta acceptar aquestes bases i les decisions de l’organització.

DOTZENA.- Per a qualsevol aclariment, es pot trucar al Museu d'Art de Sabadell, al telèfon 93 745 31 50 o per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .