Fotografia 2.1.1

Façana actual de la casa fàbrica Turull al carrer del Doctor Puig, 16.