Conferència: "La recerca arqueològica a la necròpolis prehistòrica d’incineració de Can Piteu - Can Roqueta. Passat, present i futur de la investigació"

Horari: Dijous 23 de maig a les 18:30
Lloc: Sala d'actes del Museu d'Història de Sabadell
Preu: Gratuït

La necròpolis de Can Piteu–Can Roqueta, datada entre el bronze final i la primera edat del ferro (del 1000 al 600 aC), és la més important de tota Catalunya i una de les més grans de la península Ibèrica pel gran nombre de tombes documentades, el llarg període d’ús i la quantitat i qualitat de les dades obtingudes.

En total, s'han documentat més d’un miler de tombes, al voltant de 2000 vasos, unes 550 peces metàl·liques i s’han individualitzat més de 600 conjunts de restes humanes cremades.
L'any 2023 es va reprendre l'excavació de les urnes i els vasos d'acompanyament de la necròpolis d’incineració de Can Piteu - Can Roqueta a Sabadell. Aquesta conferència oferirà un resum dels resultats obtinguts fins ara, esbossarà les futures línies de treball i servirà per caracteritzar aspectes com el ritual, la societat i les relacions d’intercanvi de les comunitats del Vallès just abans de la formació de les comunitats iberes.

Composicio2web 

Procés d'excavació de la urna CPR-155 amb les restes humanes i un petit anell de bronze a la vista. Al costat, un fragment cremat de mandíbula humana