RESTAURACIÓ DE LA CABANA DEL MUSEU D'HISTÒRIA

Fa prop de vint-i-cinc anys el Museu d’Història de Sabadell va prendre una modesta iniciativa que passat el temps s’ha demostrat un gran encert. Es tracta de la reproducció de la cabana de l'edat del bronze que tenim a la planta baixa, a la qual els infants podem entrar, tocar i submergir-se en la vida a la prehistòria.

 

     
Durant aquests anys milers d’infants hi han passat, ja sigui amb l’escola fent alguna de les visites o tallers relacionats amb la prehistòria, fent alguna activitat familiar o bé en visita lliure.

Ara la cabana s’ha restaurat a fons, de la mà de l’empresa Arqueolític, la mateixa que en el seu moment la va construir, després d’haver excavat i investigat les restes de cabanes trobades a Can Roqueta.

En concret les actuacions fetes han estat les següents:

- Neteja i desinfecció.
- Reposició de les lligadures de la coberta vegetal.
- Reparació de les esquerdes i punts de desgast amb fibra de vidre i resina de polièster.
- Renovació de la cobertura del terra.
- Reparació de les peces malmeses i aportació de noves reproduccions arqueològiques.