L'AMULET DE CAN GAMBÚS A L'EXPOSICIÓ "L'ENIGMA IBER" AL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

 El MHS ha cedit temporalment aquesta peça al Museu d'Arqueologia de Catalunya per a formar part de l'exposició "L'Enigma iber" , que es podrà visitar a la seu de Montjuïc d'aquest museu, des del 29 d'abril d'enguany fins el 16 de gener del 2022

Aquesta peça es localitzà en el decurs de les intervencions arqueològiques realitzades a Can Gambús, l’any 2005 prèvies a la urbanització del nou barri residencial sabadellenc.

Es tracta d’un penjoll fet sobre un fragment de pissarra. La seva característica més rellevant és que presenta una inscripció en caràcters ibers, que els especialistes en aquest alfabet transcriuen com “desailaur/bersir++n/bitan/astebeibaseban” i en plantegen una hipòtesi de traducció: "A Desailur,filla de Bersir, li regalà(donà,oferí)Astebei,(o fill seu?)".
S’ha de tenir present que tant amb la transcripció com en la traducció i interpretació ens movem en el camp de les hipòtesis. Atès que tot i els avenços que els especialistes estan fent, l’escriptura ibèrica es llegeix però és de difícil interpretació i traducció. De moment no existeix una “pedra de Rosseta” d’aquesta escriptura.
Amb l’exposició “L’Enigma iber” el Museu d’Arqueologia de Catalunya vol incidir en el fet que dels ibers, tot i que sembla que estan molt estudiats i se’n saben moltes coses la realitat és que els ibers encara són enigmàtics perquè en queden molts aspectes per descobrir
http://www.macbarcelona.cat/ca/Exposicions/Properes-exposicions/L-Enigma-Iber