Fotografia 1.1

Pere Turull Sallent (1796 – 1869), veritable impulsor de la indústria llanera a Sabadell, participà activament en la construcció d’un Sabadell modern.

Fotografia 1.2

Pere Turull Sallent (1796 – 1869), veritable impulsor de la indústria llanera a Sabadell, participà activament en la construcció d’un Sabadell modern.

Fotografia 1.3

Maria Comadran Martínez (1815 – 1893), segona esposa de Pere Turull Sallent, va donar-li vuit fills.

Fotografia 1.4

Pau Turull Comadran, (1837 – 1892), el primigeni. Important home de negocis, diputat a les Corts i molt proper al cercle d’Isabel II a Madrid. Morí sense fills.

Fotografia 1.5

Família de Joan Turull Comadran (1839 – 1906) amb la seva esposa Filomena Fournols (1856 – 1933), amb alguns dels seus onze fills i els pares de Filomena, Fèlix Fournols i Maria Antonieta Bayard al jardí de la torre dels Turull del carrer de Quevedo, vers 1896.

Fotografia 1.6

Pau Turull Salas (1830 – 1888), membre destacat de la banda lateral que formà Joan Turull Sallent i que l’emparentà amb la família Gorina.

Fotografia 1.7

Fèlix Turull Fournols (1893 – 1966), amb la seva filla Filomena.

Fotografia 1.8

Fèlix Turull Fournols (1893 – 1966), un dels darrers Turull a  ocupar un càrrec públic a Sabadell, fou president de la Cambra de la propietat del 1943 al 1963.

Fotografia 1.9

Pau Maria Turull Fournols (1878 – 1972), prototipus del bon vivant. Fundà la revista “Messidor” i publicà obres sobre la Societat de Nacions.

Fotografia 1.10

Pau Maria Turull Fournols (1878 – 1972)