Fotografia 6.9

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.8

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.7

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.6

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.5

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.4

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.3

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.2

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull

Fotografia 6.1

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull