El MHS ha cedit un moble d'una Biblioteca Circulant Laboral del 1957, que pertanyia a l'antiga  Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, per a que formi part de l'exposició organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach: Ratolins de Biblioteca. El fons històric infantil de l'antiga biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.

 

Es tracta d'un moble que l'any 2008 va ser donat al museu per part de Teresa Obradors i Domènech. Havia estat propietat de la seva germana Monsterrat Obradors i Domènech, assistenta social que havia estat vinculada al Centre d'Estudis Socials de la Caixa de Sabadell durant els anys 1960. Aquest moble era un model idèntic al que durant els anys 1940 va servir com a Biblioteca Circulant Escolar.

L'exposició s'inaugura el dijous 26 de novembre, a les 19h, i estarà instal·lada fins el mes d'abril del 2016.

+ INFO: http://bit.ly/1jfUrLl