Fotografia 5.9

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.