HOMO SOCIALIS. SENSE RESTRICCIONS, A CÀRREC DE MARIA GARGANTÉ. Comissariat en línia

Índex de l`article

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya presenta el comissariat en línia de Maria Garganté, on se’ns convida a fer un exercici de “mirar” des del nostre present post-pandèmic, a partir d’obres d’un passat pre-pandèmic. 

Als enllaços: https://xarxa.museunacional.cat/homo-socialis-sense.../

https://bit.ly/3uartDi

 


 

La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya comparteix un espai amb comissariats en línia per tal d’oferir nous formats de difusió de les col·leccions de tots els museus que en formen part.

Aquest espai ha de permetre que, segons cada comissariat, es construeixin relats molt diversos i es facin aflorar lectures múltiples a partir de la totalitat de les col·leccions. Alhora, també permet difondre el sentit i el valor de la col·lecció conjunta d’art de Catalunya.