LA IMPREMTA SALLENT, DE SABADELL. DIETARI IMPRÈS D'UNA CIUTAT. Presentació del catàleg digital

Presentem el catàleg de l'exposició, en format digital, que recull tots els àmbits temàtics, documents i objectes que van construir l'exposició temporal, i  que podrà ser consultat a la pàgina web del Museu d'Art de Sabadell, amb l'objectiu que els resultats d'aquest recerca romanguin en el temps i puguin servir de referència per a tota persona interessada.

L'exposició La impremta Sallent, de Sabadell. Dietari imprès d'una ciutat  es va presentar al Museu d'Art de Sabadell de l’1 de setembre del 2021 al 27 de febrer del 2022, amb el comissariat a càrrec de l'histpriador de l'art Ricard mas. El projecte volia valorar i restituir una de les impremtes catalanes de referència de la primera meitat del segle XX, abans que el pas del temps i la dispersió d’alguns llegats fesi impossible de recuperar aquesta etapa fonamental de la cultura catalana i sabadellenca. Fundada per Joan Sallent i Prat, fou, durant gairebé 70 anys, divulgadora i testimoni de moltes de les activitats sabadellenques; ja fossin estrictament personals, professionals, artístiques, comercials o industrials. A través de tres generacions de membres de les famílies Sallent i Custodio, als tallers Sallent es van imprimir alguns dels llibres més importants de la literatura catalana contemporània, col·leccions com la Biblioteca Sabadellenca o la mítica La Mirada, i exquisides obres de bibliòfil; però també la papereria i els imprescindibles “llibres ratllats” que registraven tots els moviments de la indústria local; revistes, goigs, fulletons comercials, calendaris, invitacions, recordatoris i fins i tot paper moneda. L’excel·lència professional de la impremta Sallent, embellida amb il·lustracions i gravats d’artistes locals com Antoni Vila Arrufat, Joan Vilacasas, i molt especialment Ricard Marlet, estampa els diferents batecs d’una ciutat en un període d’eclosió i expansió inèdits, a través d’un ampli ventall d’activitats: des de la solemnitat institucional de l’ajuntament o del Gremi de Fabricants, fins a les aficions dels habitants, com l’excursionisme, el teatre o el ball, tot passant per la creativitat plàstica i literària.