PARTICIPA DEL PASSAPORT DE MUSEUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Amb la finalitat de posar en valor el patrimoni dels diversos museus de la comarca del Vallès Occidental a través del turisme de proximitat i aprofitant les sinèrgies que es poden generar entre els diversos quipaments museístics inclosos en la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, els museus i equipaments patrimonials de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Rubí i Castellbisbal proposen una acció conjunta de promoció i difusió. 

   

L’activitat es resumeix en una campanya de promoció turística cultural conjunta dels diversos equipaments a partir de la creació d’una ruta pels diversos espais patrimonials que comptarà amb el suport d’uns elements comunicatius conjunts com el carnet de la ruta del patrimoni cultural del Vallès occidental, un desplegable informatiu, dels diversos obsequis de cada punt de la ruta i de l’obsequi final. També comptarà amb altres elements comunicatius específics per a les xarxes socials, una pàgina web o mitjans per a obtenir més informació immediata de cadascun dels equipaments .

Aquesta proposta pretén arribar a un públic familiar i a aquell públic prèviament ja interessat en el patrimoni local però que desconeix les potencialitats de la comarca.

Darrerament les tendències pel que fa als models turístics, més enllà de la crisi econòmica que estem vivint, han evolucionat vers la valoració dels espais patrimonials propers i a la vegada prou desconeguts pels ciutadans de cada territori.

Aquesta nova forma de turisme cultural, inclòs en les polítiques de desenvolupament sostenible i en el fet de valorar el turisme de proximitat com un motor econòmic de les ciutats, posa en valor cadascun dels elements patrimonials locals i promou el coneixement col·lectiu d’aquell entorn més proper a la ciutadania.

En aquest sentit, el Vallès Occidental compta amb un patrimoni absolutament ric i en unes condicions molt satisfactòries de conservació i amb uns equipaments preparats per a la recepció de visitants i per a la realització d’activitats ven diverses.

No obstant això, agafats de forma aïllada cadascun d’aquests equipaments tenen un potencial molt divers i en algunes ocasions de petita incidència en els mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals.

En aquest sentit, el fet de treballar conjuntament els diversos equipaments i centres patrimonials i equips tècnics pot esdevenir una oportunitat per a promoure de forma conjunta i amb molta més incidència els diversos espais.

Hi ha altres experiències similars de realització de campanyes conjuntes, com per exemple la Ruta els Ibers o d’altres rutes de turisme cultural, gastronòmic o literari que estan esdevenint un atractiu per als visitants potencials.  

Els museus participants seran els museus inclosos a la Xarxa de Museus Locals de la comarca del Vallès Occidental, que són:

- Seu Egara, Esglésies de Sant Pere i castell Cartoixa de Vallparadís de Terrassa

- Museu d’Art i Museu d’Història de Sabadell

- Museu i Poblat ibèric de Ca n’Oliver i Museu d’Art de Cerdanyola

- Museu del Monestir i Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat

- Museu Municipal de Montcada

- Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata de Ripollet

- Museu Municipal Castell de Rubí

- Museu de la Pagesia de Castellbisbal

També es preveu que, en fases posteriors, s’ampliïn els avantatges del passaport, a través d’obsequis, descomptes, activitats associades, etc.

Més informació sobre continguts i premis a: http://www.visitvalles.cat/explora/765-passaport-museus-valls-occidental