PROJECTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ARS I EL MUSEU D'ART PER A LA RECERCA I LA DIFUSIÓ DELS ESCRITS DE FINA MIRALLES

Manuel Costa, president de la Fundació Ars de Sabadell i Quim Carné, regidor de Cultura i president de l’Organisme Autònom Museus i Arxiu de Sabadell han signat avui un conveni de col·laboració per a la recerca i la difusió dels escrits de Fina Miralles.  

         

El MAS i la Fundació Ars tenen objectius i activitats comuns relacionats amb la recerca i la difusió dels artistes i creadors de Sabadell, de manera que la suma d’esforços poden millorar els resultats de les accions d’investigació i difusió dels documents i obres esmentats.

El dia 11 de novembre de 1999 l’Organisme Autònom Museus Municipals de Sabadell va acceptar la donació d’un conjunt d’obres d’art (dibuixos, pintures, projectes,llibretes i àlbums), documentació diversa (retalls de premsa, arxiu fotogràfic,catàlegs, etc.) i bibliografia diversa de Fina Miralles, que en termes generals configuren la trajectòria artística de Fina Miralles.

Els acords de donació estipulaven que la donació es feia amb la finalitat que els objectes es destinessin al Museu d’Art per a ser conservats, documentats i difosos segons els seus programes de treball i d’activitats.

Amb aquest objectiu la Fundació Ars i el MAS estan treballant diverses accions relacionades amb la recerca i la difusió dels escrits de Fina Miralles que es conserven al MAS.

Els escrits de Fina Miralles són majoritàriament documents manuscrits que formen part de l’arxiu documental de l’artista que conserva el MAS. Igualment, inclouen tots aquells escrits inclosos en les obres de Fina Miralles que formen part de la col·lecció del Museu.

Maia Creus, historiadora de l’art i gran coneixedora de l’obra de Fina Miralles, dirigirà conceptualment aquestes tasques a partir d’un projecte de recerca, que bàsicament es centrarà en treure a la llum l’arxiu Fina Miralles, una font documental de gran valor, encara sense explorar, composat pels textos escrits per Fina Miralles des dels anys setanta fins avui, entenent que aquests tenen una entitat pròpia que permet ésser llegits com un text únic, al marge de la seva obra visual.

Els objectius generals del projecte són:

-    preparar l’accés a una vida pròpia per als texts de Fina Miralles.

-    Aportar elements documentals i d’anàlisis que permetin reescriure i reinterpretar el transcurs creatiu de Fina Miralles

-    Contribuir a les revisions i reescriptures de les pràctiques artístiques contemporànies.

Les tasques consistiran en transcriure aquests textos, i fer una ordenació raonada segons els diferents àmbits de coneixement: filosofia de la naturalesa,filosofia de la vida, filosofia de l’art, llenguatge simbòlic, autobiogràfic,descripció i metodologia creativa, aforismes, corporalitat, poètica, etc.

A partir d’aquí, l’objectiu és posar a disposició de tots els estudiosos aquests fons, sigui a través d’una publicació o projecte digital, i una exposició temporal, on els textos convisquin amb una selecció d’imatges/obres realitzada a base d‘afinitats visuals, ressonàncies simbòliques o intuïcions estètiques.

Actualment, per a la realització d'aquestes tasques  es compta amb la col·laboració de Natàlia Bàrtulos, alumne  en pràctiques del master oficial de comissariat en nous  mitjans de l'ESDI URL.