DOCUMENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE FINA MIRALLES

La Mirada Tàctil és un programa de la Xarxa de Museus Locals dels Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu facilitar l’accés als museus locals a tots aquells col•lectius amb algun tipus de discapacitat.

Els mòduls multisensorials de La Mirada Tàctil ofereixen un espai d'interpretació tàctil adreçat a tothom però especialment adaptat i dissenyat per aquells visitants que presenten algun tipus de dificultat visual, ceguesa, sordera o mobilitat reduïda.

La segona fase del programa, que es va presentar l’abril de 2014, ofereix als museus la possibilitat de produir un vídeo en la llengua de signes i subtitulats, especialment pensats per als col•lectius de persones sordes signats i oralistes. El visitant accedeix al vídeo a través d’un codi QR, que està associat al canal de Youtube https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil.

Aquesta iniciativa compta amb l’assessorament de la Federació de Sords de Catalunya (FESOCA).

El 20 de juny de 2013 el Museu d’Art de Sabadell va presentar el mòdul titulat La Mirada Tàctil. Joan Vila Cinca o l’origen de l’art a Sabadell. Instal•lat de forma permanent, aquest recurs museològic presenta els orígens de l’art a al ciutat, de la mà d’un dels seus protagonistes, Joan Vila Cinca, i d’una de les obres més emblemàtiques de l’exposició permanent del Museu, la panoràmica de Sabadell que va pintar per decorar l’estand del Gremi de Fabricants de l’Exposició Universal de Buenos Aires de l’any 1910.

Ara el Museu d’Art presenta el vídeo corresponent a aquest mòdul multisensorial, al qual es podrà accedir a través de telefonia mòbil, utilitzant el senyal del codi QR, però també al canal de Youtube del programa la Mirada Tàctil, al web del museu, al de la Diputació de Barcelona i al de la FESOCA.

A banda, el Museu d’Art ofereix visites guiades a l’exposició permanent, a les exposicions temporals i a la Casa Turull per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, prèvia reserva.

Us oferim:
Visites guiades prèvia reserva
Visites per a persones amb discapacitat, prèvia reserva