DOCUMENTACIÓ DE L'OBRA SOBRE PAPER DE LA COL·LECCIÓ DE FINA MIRALLES

Aquests treballs no tan sols ampliaran i milloraran el coneixement de l’obra sobre paper de Fina Miralles, que resta força desconeguda, sinó que també permetran gestionar-la millor, ja que en farà molt més fàcil la consulta, tant per part dels tècnics del museu com de qualsevol investigador que ho necessiti.

       

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha atorgat al Museu d’Art un ajut directe per a documentació, en el marc dels treballs de col·laboració amb la Xarxa de Museus Locals; així, s’ha contractat a Eloi Castells, historiador de l’art i habitual col·laborador del Museu d’Art per a revisar i ampliar la documentació de l’obra sobre paper de Fina Miralles, per un total de 300 hores.

Des de 2013 Fina Miralles ha estat revisant part de la seva obra conservada al museu i ha pogut precisar informacions relacionades amb la datació de les obres, els títols i la seva història.

El MAS continuadament treballa per millorar les condicions de conservació d’aquest conjunt d’obres, amb la col·laboració de diferents restauradores, i aquestes feines han generat una gran quantitat d’informació que calia introduir a les fitxes de documentació. Aquesta informació està sobretot relacionada amb l’anàlisi de l’estat de conservació, la diagnosi de patologies i la descripció de les intervencions puntuals que s’hi han fet, però també ha permès completar dades relacionades amb els materials i les tècniques emprades per l’artista.

A grans trets, les actuacions consistiran en:

- Revisar i millorar la documentació de les obres conservades.

- Examinar les obres i fer el manteniment de la documentació relativa a la seva conservació, introduint les dades que van generar les diferents actuacions de conservació des de 2013 fins avui.

- Crear fitxes de documentació individuals de les obres que estan formades per diferents peces (quaderns de treball, carpetes de dibuix, sèries, etc.) i que en el seu moment es van documentar de manera unitària.

- Fer una fotografia d’identificació per a cada obra.

- Introduir tota la informació proporcionada per l'artista.