9a EDICIÓ (2017-2018). BECA D'HISTÒRIA LOCAL MIQUEL CARRERAS

S'ha obert la 9a convocatòria d'aquesta beca de recerca  que té per objectiu promoure la investigació de la història de Sabadell.  Consulteu la 9a convocatòria

Consulteu les bases

 REQUISITS DELS PROJECTES

 El tema per a la 9a convocatòria de la Beca Miquel Carreras és “La història de Sabadell en qualsevol dels seus períodes”.
Per tal d’assolir els objectius, els aspirants a la beca han d’elaborar un treball d’investigació escrit, amb uns continguts i extensió que signifiquin una aportació substancial al coneixement del tema objecte de la beca.

 DOTACIÓ

 En aquesta 9a edició (2017-2018) la dotació de la beca és de 6.000 €.

 TERMINI DE PRESENTACIÖ DE PROJECTES:

Fins el 25 de març de 2017

MIQUEL CARRERAS

Miquel Carreras i Costajussà (Sabadell, 5 de febrer de 1905 - Térmens de Segre, front de guerra, agost de 1938) fou advocat, filòsof, historiador, polígraf, filòleg i arxiver. Llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres (1928), fou autor d’algunes obres que encara avui són profusament consultades, com ara els Elements d’història de Sabadell, Línies d’història ciutadana o La vida íntima de Sabadell.
Després d’Antoni Bosch i Cardellach, fou el primer arxiver pròpiament dit, en el sentit de la dedicació i la correcció metodològica emprada en les seves actuacions. Miquel Carreras coneixia 10 llengües i això li permetia entendre molt bé els manuscrits i nodrir-se dels clàssics en la llengua original (el grec, el llatí, l’àrab, l’hebreu, l’italià, el francès, l’alemany).
No debades, Joan Oliver el qualificà com “un home extraordinari, savi però modest”.

LA BECA MIQUEL CARRERAS: OBJECTE I FINALITATS

L’any 1996, l’Ajuntament de Sabadell, la –llavors– Fundació Caixa de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach van signar un conveni per promoure la investigació sobre la història local. Així naixia la beca anomenada “Miquel Carreras”.
Aquesta beca biennal té per objectiu promoure la investigació de la història de Sabadell en els àmbits i períodes més desconeguts, per tal de millorar el coneixement sobre la ciutat, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local. La primera edició de la beca va tenir lloc el 1997. Fins avui se n’han dut a terme 7 edicions, sobre diversos temes, que han contribuït a enriquir el coneixement de la història de la ciutat.

TREBALLS QUE HAN OBTINGUT LA BECA

-Marta Ibáñez, Les festes a Sabadell des de mitjan del segle XIX fins al 1936 (1998-99)
-Daniel Solà, Apòstates i sectaris. Incidència catòlica a Sabadell (1868- 1909) (1998-99)
-Martí Marín, Sabadell. Immigració, suburbialització i dictadura 1939- 1960 (2001-2002)
-Eduard Masjuan, Medis obrers i innovació cultural a Sabadell (1902- 1939) (2003-04)
-Lídia Torra, La menestralia a Sabadell (1650-1808) (2005-06)
-Soledad Bengoechea, Actituds i estratègies dels empresaris sabadellencs durant la Segona República (1931-1939) (2007-08)
-Ricardo Medina, La filatura de carda a Sabadell, 1850-1913. Indústria, empresa i empresaris (2012-13)

-Lluís Sales Favà, La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana: edició i estudi dels llibres de la cort del batlle.