EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A SANT PAU DE RIU-SEC

En el marc del Programa Quadriennal de Recerca del  jaciment arqueològic de Sant Pau de Riu-sec (2014-2017), impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Ajuntament de Sabadell, des del passat 5 de juny s’estan duent a terme uns treballs d’excavació arqueològica al sector nord d’aquest conjunt patrimonial. Els treballs finalitzaran el divendres 16 de juny.

La intervenció arqueològica compta amb la participació de 10 alumnes en pràctiques del Grau d’Arqueologia de la UAB, sota la coordinació científica dels professors Joaquim Pera i César Carreras, i sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Jordi Roig. El Museu d’Història de Sabadell porta a terme les tasques de coordinació i seguiment tècnic municipal de la intervenció.

Els treballs en curs estan proporcionant troballes d’objectes diversos (ceràmiques, fauna, restes de materials de construcció, etc) dels segles XIII-XIV, relacionats amb l’establiment d’una comunitat templera en aquest indret.

L’església romànica de Sant Pau de Riu-sec es troba enmig d’un gran jaciment en què s’han localitzat assentaments humans des d’època romana fins als nostres dies. Les diferents intervencions arqueològiques portades a terme en aquest indret des de 1979 fins ara han permès delimitar una zona arqueològica de prop d’una hectàrea i identificar les fases d’ocupació següents:

·    una vil·la romana d’època republicana (s. I aC), que es refà i s’amplia en època imperial (s. I-II dC)
·    un assentament carolingi amb necròpolis (s. IX-X)
·    l’església romànica (s. XI), que té una continuïtat parroquial i cementirial fins a l’època moderna
·    una granja templera, datada entre finals del segle XII i inici del XIV

A partir de l’any 2010, les intervencions arqueològiques es van emmarcar dins  del Pla Director d’Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Més recentment, les intervencions s’han inclòs en un Programa de Recerca Quadriennal dirigit per la UAB en conveni amb l’Ajuntament de Sabadell i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El jaciment de Sant Pau de Riu-sec és un important conjunt patrimonial i històric de la ciutat, en el qual s’hi preserven les restes d’una llarga ocupació humana de més de 2.000 anys, que des de fa uns anys serveix per a formar a futures generacions de professionals en el món de l’arqueologia.