TREBALL GUANYADOR. Beca Miquel Carreras (2017-2018)

El treball guanyador de la 9ª edició de la Beca d'Història Local Miquel Carreras (2017-2018) es titula "Matrimoni i població a Sabadell: canvi social en els segles XV-XIX, els seus autors són Joana Maria Pujadas Mora, Miquel Valls Fígols i Gabriel Brea Martínez.

El projecte guanyador Matrimoni i població a Sabadell: Canvi Social en els segles XV – XIX, té com a objectiu principal, fer una estimació continua de la població de Sabadell entre els segles XV i XIX. Cal tenir present que fins al segle XIX no existiren recomptes de població amb finalitats demogràfiques i que pels períodes anteriors alhora de conèixer el volum de la població sigui necessari la utilització de fonts tributàries amb la conseqüent problemàtica que comporta. . Per aquest motiu, l'estudi  farà  servir els matrimonis registrats als Llibres d’Esposalles per transformar-los en població que es conserven  entre 1451 i 1905.

Un altre objectiu de l’estudi és l’anàlisi de la formació del matrimoni com a peça clau de la reproducció social de l’individu i de la família. En aquest marc s’avaluarà l’endogamia i la exogamia social en el matrimoni a Sabadell entre els segles XVI i XVII i la transmissió integeneracional de la posició i l’ocupació a Sabadell en els segles XVI i XVII.

Actualment les dades demogràfiques que tenim sobre aquest període de Sabadell, estan molt fragmentades, recopilades en estudis diferents i fetes per autors diferents. No hi ha una mirada única de llarg recorregut que estudii la demografia local, per tant la proposta cobreix un dèficit real de la historiografia local.

Els currículums dels autors i el plantejament que fan del projecte avalen la viabilitat per a dur a terme un bon treball.