LA TORRE DE L'AIGUA: REHABILITACIÓ EN PROCÉS

L'any 1918 es va inaugurar, per la Festa Major de Sabadell (1 d'agost), aquest edifici emblemàtic del nostre patrimoni històric i arquitectònic. Al llarg del 2018 de ben segur es duran a terme diversos actes commemoratius, i des del MHS ja tenim pensades i previstes diverses activitats a l'entorn d'aquesta efemèride.

En aquests darrers mesos s'han dut a terme diferents actuacions d'obra per a millorar-ne la seguretat i també per reparar i consolidar l'estructura de formigó en general. Amb motiu de la posta en marxa d'aquests treballs, de màxima complexitat per l'alçada i les característiques arquitectòniques de l'edifici, s'ha optat per una intervenció d'acabat final que planteja una aproximació a l'aspecte original que devia tenir quan va acabar de ser construïda, amb el color propi del formigó armat de l'època.

Aquesta actuació de rehabilitació està essent coordinada des del Servei d'Obres d'Equipaments de l'Ajuntament, amb l'assessorament de l'equip tècnic del MHS, i els treballs en alçada estan essent executats per l'empresa Servialt.

(fotografies: Serveis Tècnics d'Obres i Equipaments, Ajuntament de Sabadell)