INVESTIGACIONS EN CURS AL MHS

Aquests mesos d'octubre i novembre, diferents investigadors estan efectuant recerques i anàlisis sobre peces del fons d'arqueologia.

Aquestes recerques que es porten a terme a les sales d'estudi del magatzem del Museu d'Història al c. Agricultura, s'emmarquen en sengles projectes d'investigació.

En el marc del projecte Aproximación a las primeras comunidades neolíticas del NE peninsular a través de sus prácticas funerarias" dirigit per Juan Gibaja del CSIC, Alba Masclans Latorre i Millan Mozota Holgueras realitzen l'estudi funcional de les destrals polides dels jaciments de la Bòbila Madurell i de Can Gambús, emprant el microscopi i la lupa binocular; així mateix efectuen escannejos en 3D per fer estudis de morfologia. També dins d'aquest projecte s'ha efectuat una espectrometria de massa de 3 peces tallades sobre obsidiana, identificades recentment en els materials arqueològics a la Bòbila Madurell. Aquesta anàlisi per determinar l'origen geogràfic de la matèria primera s'ha efectuat a l'Institut Jaume Almera del CSIC, l'ha realitzada Bernard Gratuze de la Universitat de Grenoble, aquest investigador ja ha analitzat l'origen de les altres peces d'obsidiana conegudes a Catalunya, 4 de les quals formen part del fons del MHS.

Núria Villena Mota, paleoantropòloga de l'INRAP ( Institut national de recherches archeologiques préventives) de França, està estudiant les cremacions de la necròpolis de Can Piteu.

Carlos Lalueza Fox de l'Institut de Biologia evolutiva (CSIC-UPF) i Tona Majó, paleoantropòloga, han pres mostres d'una selecció d'esquelets humans de Can Roqueta II, per un estudi d'ADN en el marc del projecte d'investigació sobre la població prehistòrica d'Europa, dirigit pel professor David Reich de la Universitat de Harvard i del Broad Institute d'Estats Units.