OPERACIÓ D'URGÈNCIA A LA MATERNITAT AMB L'ASSESSORAMENT DEL MHS

 L’edifici de La Maternitat és de planta baixa i dos pisos amb façana principal al carrer Illa, cantonada amb el carrer Sant Llorenç. i està profusament decorat amb elements  diversos: balustrades al balcó principal, pilastres i columnes imitant l’estil jònic i una cornisa rematada per una gran balustrada coronada amb vuit gerros. A la façana s’hi conserven plafons decoratius de majòliques elaborats pel reconegut ceramista Modest Casademunt.

La Maternitat Va ser concebuda com a Consultori de maternologia i puericultura l'any 1922, per encàrrec de la Junta de Protecció de la Infància  i Repressió de la Mendicitat. Tot i tractar-se d'un equipament de caràcter benèfic, es va dotar d’instal·lacions assistencials força modernes per a l’època. Fou acabat de construir el 1925, segons projecte de l'arquitecte sabadellenc Josep Renom i Costa. A l'any 1951  fou ampliat segons reforma de l’arquitecte municipal Joaquim Manich, un projecte del qual en sabem ben poca cosa.

Aquest edifici està inclòs al Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sabadell, amb protecció específica de façana. Per tal de garantir la bona conservació de l’edifici i dels elements ornamentals, l'Ajuntament de Sabadell, amb l'assessorament del Museu d'Història de Sabadell, hi estan realitzant unes primeres actuacions d’urgència: es revisarà l’estat d’alguns punts de façana que poden ser susceptibles de desprendre’s, en alguns casos s’asseguraran i en d’altres es repicarà l’acabat, si no és possible fixar-los.

Quant als vuit elements ornamentals ubicats al coronament de la façana, un d’ells es trobava en bastant mal estat,  fisurat en sentit vertical, possiblement a conseqüència de la corrosió de l’armat interior, i en aquest cas, se n'han desmuntat les peces que conformen tot l’ornament i s'han preservat per a la futura restauració. S'ha amantingut la part inferior de la peça i l’armadura, que s'han protegit perquè no es malmeti. La resta dels elements s'han segellat per garantir la no corrosió de l’armadura metàl·lica interior, que és el motiu més habitual del deteriorament d’aquest tipus de peces ornamentals.

 

[Fotos cedides per Agustin Gamarra]

Aquestes feines han anat a càrrec del personal especialitzat en restauració de l'empresa Gamarra & Garcia Conservació i Restauració SL. En els treballs hi han participat Agustín Gamarra, Bernardo Marquez, Antonio Calero, i Miguel Portillo

Per altra banda, i pel que fa a l'interior de l'edifici, s’apuntalaran algunes de les encavallades de fusta de la coberta inclinada de l’edificació original, per tal d’assegurar-la, fins a poder analitzar i determinar les actuacions necessàries a realitzar a les cobertes per impedir les filtracions d’aigua i de reforç de l’estructura.

Els materials i el procediment que han utilitzat els restauradors han estat:

- Segellat de fissures i juntes amb ARTIMIX 4.
- Passivant del ferro: MINI DE PLOM TITAN (dues capes) i OXIRON GRIS TITAN (una capa).