Màquines tèxtils dels segles XIX i XX

Màquines tèxtils dels segles XIX i XX

La història contemporània de Sabadell (segles XIX-XX) és indestriable de la història de la indústria tèxtil que en va ser el motor de canvi i de creixement en tots els aspectes: econòmic, social, cultural, demogràfic i urbanístic... La majoria de la població treballadora ho feia o bé a la indústria tèxtil o bé a les indústries auxiliars.

Llegeix més...