Fotografia 5.5

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.