Fotografia 5.2

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.