DARRERS INGRESSOS AL MUSEU D’ART. TAULA DE DIBUIX DE JOAN VILA CINCA

 

Segons la informació que ens proporciona el donant, Joan Vila Grau, net de Joan Vila Cinca, la taula de dibuix molt probablement ja formava part de l’equipament de l’estudi que Joan Vila Cinca tenia al carrer del Jardí de Sabadell. És un objecte que segurament es va produir seguint les indicacions del pintor, que era un artista molt preocupat per millorar la tècnica pictòrica i la manera de treballar dels pintors. Se sustenta damunt de tres potes, i un tercer peu mòbil. Damunt de la superfície plana, que és circular, hi ha dos elements de subjecció de l’obra amb un mecanisme per poder inclinar-la. La taula es completava amb una superfície de treball plana que no existeix. L’estat de conservació és regular, degut al propi ús i la manipulació de l’objecte i també per la seva antiguitat. L’any 2006 Joan Vila Grau va donar al MAS dues peces que també pertanyien a l’estudi de Joan Vila Cinca: un moble llibreria-sofà de fusta de noguera dels anys vuitanta del segle XIX i una llar de foc de motlle amb relleus de ceràmica esmaltada de color marró, realitzada per Marian Burguès probablement entre 1895 i 1901. Tots dos objectes permeten oferir una visió molt aproximada del que era l’obrador d’un pintor de renom al segle XIX i principis del segle XX, i la taula que és objecte de donació completa aquests elements. Més informació sobre Joan Vila Cinca:

 

Més informació: Joan Vila Cinca