ES POSA EN MARXA ARTERÀPIA, AL MUSEU D'ARTEL MUSEU D’ART I EL MUSEU D’HISTÒRIA ESTRENEN NOVA IMATGE GRÀFICA

 

 

Els alumnes de Disseny Gràfic de tercer curs 2014/15, han compartit el repte de complementar la seva formació teòrica i pràctica amb un exercici real. Aquesta col·laboració entre Universitat i Municipi ofereix als futurs professionals, l’oportunitat d’incentivar competències i experiència, sempre sota la tutoria de professionals tant d’ESDI com de l’Ajuntament de Sabadell. Per als Museus i l’Arxiu, com a entitats de servei públic, el treball amb alumnes de tots els àmbits educatius, i especialment del món universitari, és sempre positiu. En aquest cas per promocionar i donar a conèixer el talent de futurs dissenyadors.

Les premisses d’aquesta col·laboració es situaven en la necessitat de renovar i unificar la identitat gràfica dels Museus Municipals, i, alhora, donar forma simbòlica a la singularitat específica de cada una de les institucions culturals.

Entre el 15 de març al 3 d’abril es presentà al Museu d’Art l’exposició Reinterpretar la identitat gràfica, comissariada per Maia Creus i Lalo Quintana d’ESDI i Engràcia Torrella del Museu d’Art de Sabadell, on es presentaven les diferents respostes i processos de treball aportats pels alumnes que han participat en aquesta experiència després de passar per diferents fases d’anàlisi i de contrast.

Ocupava un lloc destacat, el projecte escollit com a proposta de nova identitat gràfica per al Museu d’art i el Museu d’història realitzat per l’alumna Mercè Cassanyes. Del seu projecte, des del punt de vista formal i conceptual, destaca la capacitat de síntesi i la bona solució visual dels elements implicats en el disseny. El tribunal reconeix, també, la brillant explicació del procés de recerca i posterior resolució d’idees fins arribar al projecte final que ocupava el lloc central de l’exposició.

Un cop aprovat pel Consell Rector de l’Organise Autònom Museus i Arxiu Històric Munisicpal, el Museu d’Art i el Museu d’Història desplegaran aquesta nova identitat gràfica en tots aquells productes i materials que utilitzen.