Començant ATLES SABADELL

Ahir, dimarts, dia 14 de novembre, es va portar a terme la primera trobada de treball amb els participants convidats al projecte anomenat ATLES SABADELL. CONSTRUIR, IMAGINAR, REPRESENTAR LA CIUTAT. 

ATLES SABADELL és un projecte de treball i de recerca comissariat per Bernat Lladó i Berta Tiana que es materialitzarà en una exposició temporal i una publicació, entre d'altres activitats paral·leles possibles, per la propera Festa Major de l'any 2018, a principis del mes de setembre.

ATLES SABADELL s’inscriu en el si de les pràctiques artístiques inspirades en la cartografia que, especialment a partir dels anys noranta del segle passat, han trobat en la crítica a l’urbanisme o al “fet urbà” la seva raó de ser.

L’objectiu més immediat del projecte és ampliar el coneixement i l’imaginari geogràfic de la ciutat. Identificar nous fenòmens o processos urbans o territorials. Aportar noves idees o propostes que permetin generar un debat sobre el futur de la ciutat. Mostrar noves maneres de pensar, representar o intervenir sobre l’espai públic. Més generalment, destacar el paper de la cartografia com a pràctica artística vinculada al coneixement crític de la ciutat i la seva possible intervenció

L’exposició consisteix en crear un Atles obert, és a dir, fruit de la participació de diferents «parelles artístiques» i, alhora, públic, on s'hi representi un o varis aspectes de la ciutat de Sabadell.

ATLES SABADELL és un projecte que s‘emmarca en els objectius de treball del Museu d’Art per esdevenir un centre dinàmic i viu, capaç de despertar l’interès del públic per la seva pròpia identitat, així com per a la creació de consciència patrimonial.

L’objecte artístic permet multitud d'anàlisis de la ciutat, al mateix temps que és capaç de comunicar i crear significacions d’abast universal i genera i impulsa l’activitat de reflexió estètica, on tant els artistes com el públic hi trobin un punt de gaudiment i estudi.

ATLES SABADELL permet al Museu d’Art la seva vinculació amb la creació artística més actual de la nostra ciutat, des del mateix moment de la seva concepció, abraçant el trajecte sencer de la creació, col·laborant amb els artistes, produint i divulgant la seva obra més recent.