ELS MUSEUS S'ADHEREIXEN A L'ANY EUROPEU DEL PATRIMONI

El 2018 es celebra l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una oportunitat única per celebrar la riquesa i diversitat del patrimoni europeu. La commemoració, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, vol sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, reforçar un sentiment d’identitat comú i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al desenvolupament de la societat. 


Els Museu d’Art i el Museu d’Història s’adhereixen a l’Any Europeu del Patrimoni cultural per compartir plenament tots els seus objectius i missió.

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i aspectes: monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements transferits i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor educatiu, un considerable potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació internacional.

Els principals objectius de l’Any Europeu són:

             Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social

             Posar en relleu la contribució econòmica del patrimoni cultural als sectors de la cultura i de la creació, en particular a les petites i mitjanes empreses, i al desenvolupament local i regional.

             Posar l’accent en el paper del patrimoni cultural en les relacions exteriors de la UE com, per exemple, en la prevenció de conflictes, la reconciliació després d’aquests i la reconstrucció del patrimoni cultural destruït.

Al mateix temps, l’Any Europeu del Patrimoni Cultural vol reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronta com són les conseqüències de la transició a l’entorn digital, la pressió ambiental i física sobre llocs que formen part del patrimoni i el tràfic il·lícit de béns culturals.

Catalunya se suma a aquesta iniciativa compartint i assumint els seus objectius. Aquesta celebració és una gran oportunitat per donar a conèixer el patrimoni cultural català en el marc comunitari i dels valors compartits que ens hi uneixen, alhora que serveix per reforçar el sentiment de pertinença a Europa. Aprofitem aquest esdeveniment per:

             Promoure el coneixement del patrimoni cultural de Catalunya dins l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional.

             Fomentar la visita de monuments, museus, arxius i biblioteques patrimonials del país

             Donar a conèixer i reconèixer el treball de salvaguarda, estudi, conservació i difusió del patrimoni que desenvolupen institucions i associacions públiques i privades d’arreu del país.

             Promoure el debat professional sobre la salvaguarda i difusió del patrimoni nacional

             Promoure i consolidar les xarxes de col·laboració entorn del patrimoni

Des de la Generalitat de Catalunya s’anima al sector cultural del país a realitzar accions i activitats per celebrar el patrimoni cultural català i anima a tota la ciutadania a explorar aquesta riquesa i diversitat patrimonial per comprendre i protegir el seu valor únic.

L’adhesió a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural implica :

             Figurar en el web de l’any del patrimoni de la Generalitat de Catalunya com a entitat adherida.

             Que les activitats proposades siguin difoses per mitjà de la seva inclusió en l’Agenda Cultural del Departament de Cultura.

             Utilitzar el logo de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, tot respectant-ne les condicions d’ús.

 

Més informació:

https://europa.eu/cultural-heritage/

http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/