Fotografia 6.6

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull