RESTAURACIÓ DELS 50 NINOTS DE XAVIER NOGUÉS DE LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU D'ART

                         

La col·lecció els “50 ninots” de Xavier Nogués és una de les col·leccions més valuoses a nivell artístic dels fons del Museu d’Art.

Xavier Nogués, que utiltiza sovint el pseudònim "Babel" quan col·labora com a il·lustrador de textos, destaca pel seu traç llure i espontani, sempre amb un fort sentit realista i humorístic, que denota una gran alegria de viure. Els originals de la sèrie dels 50 ninots els van publicar els germans Salvat-Papasseit el mes d'abril de 1922. Posteriorment s'han reeditat en dues ocasions: l'any 1958 i 1975. L'edició de 1922 compta amb un pròleg de Ramon Reventós. La col·lecció va ingressar al Museu d'Art mitjançant el llegat de Maria Cladellas, vídua de Santiago Segura, de l'any 1949.

La intervenció que s'està portant a terme garantirà la seva durabilitat, així:

- s'han desemmarcar totes les peces per poder tractar els dibuixos individualment.

- es fa una neteja mecànica de tots els suports (papers, marcs).

- s'extreuen els dibuixos de les cartolineson estan adherits.

- s'extreuen els papers barrera i les taques de cola de conill dels dibuixos.

- es minimitzen les taques i el motejat dels dibuixos, si és possible.

- s'aplanen les obres aprofitant la humitat del suport.

- s'emmaquen de nou les, tot mantenint el marc original i substituint la resta de materials per d'altres adequats per la conservació.