LES PARAULES A L'ARBRE DE FINA MIRALLES A VIGO

El passat 2 de maig la Galería PM8 de Vigo inaugurà l’exposició Tender tentatives of words, comissariada per Anja Schneider, en la qual l’acció Paraules a l’abre de Fina Miralles (1975) acompanya les obres dels artistes Alejandro Cesarco, Jiří Kovanda, Loreto Martínez Troncoso i Jesús Pedraza Villalba. L’exposició es podrà veure fins el 31 d’agost.

Tender tentatives of words sorgeix d’una trobada entre aquests artistes amb afinitats i passions compartides, de la qual emanen i es desenvolupen una sèrie d’idees comunes al voltant de l’amor i les paraules. L’exposició planteja la dimensió afectiva del llenguatge present a les obres exposades, que presenten lectures subtils relacionades amb allò que és visible i allò que és invisible, entre el que s’explica i el que es calla, entre el que és privat i el que és públic, o entre el que és íntim i el que és social.

La mostra, doncs, parteix de la noció que les idees i les emocions estan intrínsecament lligades, seguint els plantejaments de Henri Bergson sobre les emocions com a generadores d’idees.

Paraules a l’arbre és una acció que Fina Miralles va fer l’any 1975. Es va presentar a l’exposició col·lectiva itinerant Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques, en la qual l’artista va oferir tota una sèrie d’accions al voltant de l’arbre, relacionat amb els elements naturals, amb l’home i l’arbre amb personalitat humana. L’acció que ara es presenta a Vigo formava part del segon grup. La natura i les relacions que l’home hi estableix és un concepte constant a l’obra de Fina Miralles, que ha desenvolupat de maneres molt diferents al llarg de la seva trajectòria, ja sigui a través d’accions durant el període conceptual, amb dibuixos i pintures, o bé amb els seus escrits.

Les Paraules a l’arbre de Fina Miralles, doncs, viatgen a Vigo per acompanyar obres d’artistes contemporanis amb les quals comparteix poesia, tendresa i reflexió. Són elements molt importants en la trajectòria de l’artista i ara, entre iguals, els conceptes es reforcen i del diàleg en surten temes nous. Les obres d’art sempre poden tenir lectures molt diverses i, sens dubte, el que les envolta influeix en la visió que en tenim.

L’any 2001 el Museu d’Art de Sabadell va organitzar la primera exposició antològica de Fina Miralles. Ella acabava de cedir el seu fons personal a la ciutat i hi havia el desig d’explicar la seva obra. Però, a més, hi havia un altre motiu per dedicar recursos i esforços a una exposició i, sobretot, per editar un catàleg: donar a conèixer l’obra de Fina Miralles més enllà de Sabadell. Per això des de llavors el museu ha procurat que el catàleg d’aquesta exposició estigui present als principals museus i biblioteques d’art de Catalunya i de l’estat espanyol. També s’ha fet arribar a estudiosos, comissaris i especialistes en l’art del tercer quart del segle XX. No us estranyi si ja fa anys que es va exhaurir. I tampoc us estranyi si cada any les obres de la Fina Miralles, o les seves fotos, surten del museu.

Més informació: GALERIA PM8