CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUSEUS D’ART DE CATALUNYA

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Miquel Roca, i els màxims representants de 13 museus d'art de Catalunya van signar el dia 16 d'octubre, la constitució de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, desplegament del Pla de Museus de Catalunya, que preveu la configuració de quatre grans àmbits dins del sector dels museus:història de l'art, història de la societat, contemporaneïtat i ciències naturals.

     

            

El Museu Nacional d’Art de Catalunya encapçala i articula aquesta Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, integrada pels museus següents: la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú; el Museu d’Art de Girona; el Museu Episcopal de Vic; Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; el Museu del Cau Ferrat, de Sitges; el Museu de la Garrotxa, d’Olot; el Museu d'Art Jaume Morera, de Lleida; el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal; el Museu de l’Empordà, de Figueres; el Museu de Reus; el Museu de Valls; el Museu de Manresa i el Museu d'Art de Sabadell.

Què és la xarxa de museus d'art de Catalunya?

El patrimoni artístic forma part del patrimoni cultural català i, en aquest sentit, ha de ser objecte de protecció, conservació, investigació i difusió per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura.

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, va crear l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya, restablint la unitat de les col·leccions de l’antic Museu d’Art de Catalunya i del Museu d’Art Modern, i el declara Museu Nacional, esdevenint capçalera dels museus d’art catalans.

En la consciència que el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha d’exercir de Museu Nacional, des de la complementarietat i la col·laboració amb la resta del territori, es considera que és la institució adient per a dur a terme la necessària coordinació d’un sistema que permeti reforçar i singularitzar els museus d’art del país.

El museu d’art de Sabadell coincideix en la necessitat d’articular una xarxa que permeti coordinar les polítiques de conservació, difusió i dinamització cultural del patrimoni artístic que gestionen. El Departament de Cultura, com a òrgan encarregat per la Llei de difondre el patrimoni cultural, ha de ser part activa en la difusió d’aquest patrimoni, mitjançant actuacions de foment i a través del Museu Nacional.

A banda dels museus membres de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, es crea la figura del “museu col·laborador”, per a totes aquelles institucions museístiques inscrites al Registre de Museus de Catalunya que ja pertanyen a altres xarxes nacionals de museus o aquelles institucions que manifestin la seva voluntat de participar de forma puntual de les activitats de la Xarxa.

Els objectius principals en el desplegament de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya han de ser la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunts, dins del respecte de la missió específica de cada museu.

Les actuacions a dur a terme en relació amb el patrimoni artístic es definiran mitjançant programes que s’aprovaran anualment i que es regiran per una política unitària, tot respectant la diversitat de cadascun dels museus que composen la xarxa.

Aquests programes incidiran en la qualitat dels equipaments, les pràctiques professionals i les activitats i serveis; en la documentació i conservació de les col·leccions; en campanyes de difusió a través de les respectives webs de les institucions signants, entre d’altres.

El Departament de Cultura, mitjançant el Museu Nacional, articularà mesures de protecció del patrimoni, difusió, formació i dinamització territorial del patrimoni artístic contingut en els museus que composen la Xarxa, que disposarà d’una dotació atorgada per aquell. La distribució dels recursos es farà en base a criteris establerts de comú acord i per a projectes d’interès general.

Més informació: XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA