LA CAMPANA D'ANTONI TÀPIES. DEL PATI DEL MUSEU D'ART AL RACÓ DEL CAMPANAR

El dilluns, dia 3 de novembre s’ha traslladat la Gran campana d’Antoni Tapies des del pati del Museu d’Art  a un nou espai dissenyat expressament al Racó del Campanar; s’acompleix d’aquesta manera l’objectiu d’ubicar-la en aquesta plaça pública quan l’escultura va ser adquirida per part de l’Ajuntament l’any 1994. 

                                                                 

L’escultura d’Antoni Tàpies té forma de campana, està realitzada amb coure i aliatge d’estany, plom, ferro, níquel i zenc amb diverses característiques que la singularitzen: presenta un tall en que hi ha inserits dos marcs entrecreuats, formant una mena de creu grega de gran rellevància volumètrica, un travesser col·locat en diagonal recorda una hipotètica biga de suport. Inclou símbols com una creu en aspa i una inscripció capgirada en què s’hi pot llegir, en autògrafs realitzats amb pintura blanca “DE SONERE EMISIO”, estant tatxades la “R” i la “E” consecutives, aquesta locució llatina al·ludeix al títol d’un llibre català del s. XVI que recollia les instruccions per a fer convocatòries amb campanes.

Antoni Tàpies reinterpreta l’objecte i el carrega de simbolismes, en aquest cas la campana ha perdut les seves connotacions religioses i s’eleva a símbol per ser considerada abric, aixopluc i recer quan es fa cridar a la població per alertar-la del perill.

Les seves mesures totals són 1’80 x 2’40 x 1’37 m., i fou produïda per la Foneria Barberi d’Olot l’any 1994; n'existeixen tres exemplars. Sabadell es convertí en una de les poques ciutats fora de Barcelona que en aquells moments gaudien d’una escultura de l’artista a l’espai públic

S’han portat a terme treballs de neteja i protecció de l’obra, a càrrec dels restauradors Conxa Armengol i Santi Arnau. L’escultura es trobava en un bon estat de conservació, però ha estat necessari fer una neteja superficial i química, un tractament dels clorurs amb un inhibidor en tota la pàtina, fixar les lletres blanques de la inscripció per protegir-les de futures intervencions, i aplicar un antigrafitti adequat per l’exterior, reversible i que no modifiqui l’aspecte original de la superfície.