COMENÇA EL NOU CURS AL MUSEU D'ART

El Museu d’art ofereix un seguit d’activitats - visites guiades, visites dinamitzades, tallers i itineraris - per a diferents nivells educatius, que es poden consultar i fer la inscripció al Programa Ciutat i Escola : http://www.sabadell.cat/ca/ciutat-i-escola.

Per aquest any, volem destacar la producció de noves propostes, encaminades a millorar o ampliar l’oferta existent.

Que són:

- En Pau M. Turull t’ensenya casa seva. Per alumnes d’educació infantil. Visita dinamitzada i taller.

- Sense títol. Viu l’art contemporani. Per alumnes d’educació infantil, primària i secundària. També en francès i anglès.

- WERENS. Art urbà. Cicle Singulars propis artistes sabadellencs contemporanis. Exposició temporal. Per alumnes d’educació infantil, primària i secundària. Visita guiada dinamitzada.

- Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica. Exposició temporal. Per alumnes d’educació primària i secundària. Visita guiada i taller.

- Sant Jordi amb el Museu d’Art. Per alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària. Activitat dinamitzada.

Per al nostre Museu és prioritari treballar l’art i la història d’una forma pedagògica per arribar a tot tipus de públics, especialment a l’escolar. Les col·leccions, l’exposició permanent, les exposicions temporals, la casa fàbrica Turull i la pròpia ciutat són una font immensa de recursos materials i temàtics, i els entenem com la base, el punt de partida, per a ser treballats al nostre servei didàctic.

L’objecte artístic com a mitjà complex d’expressió individual o col·lectiva és un mitjà ideal per explicar valors, recursos i relats, inspirats en la vida de les persones i en el seu entorn més immediat; l’art, com a recurs, també permet discursos transversals des de diversos àmbits del coneixement i de cronologia, diferenciats de les propostes més curriculars i formals.

El servei didàctic del MAS intenta recollir, pel que fa a continguts, els objectius generals següents:

· Fomentar les actituds de respecte, valoració i gaudiment del patrimoni cultural, entès com un conjunt de manifestacions plurals i diverses.

· Afavorir la construcció d’una identitat cultural pròpia, així com de reconeixement de la diversitat.

· Construir un concepte humanístic de la cultura i de les arts en general (música, dansa, teatre, literatura...)

· Potenciar la reflexió, la creació d’opinió i l’esperit crític.

· Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a mitjà d’expressió i de comunicació d’idees i valors, al llarg de la història i a l’actualitat.

· Afavorir la comprensió dels significats, valors i funcions socials de la cultura visual.

· Desenvolupar la capacitat d’observació i el desenvolupament de la sensibilitat i la capacitat receptiva.

· Potenciar la creativitat, l’art, com a forma de coneixement de la realitat.

· Desenvolupar la capacitat d’expressió d’emocions i vivències.

· Afavorir el coneixement de les tècniques, recursos de les arts i codis artístics de les diferents èpoques i moviments artístics.

· Millorar el coneixement de la pròpia història i dels seus autors.