EL MUSEU D’ART ADQUIREIX VIDRES I VITRALLS ARTÍSTICS A JOAN SERRA RENOM

Joan Serra Renom és vitraller i propietari de l’ Art del Vitrall, un taller al centre històric de la ciutat que obrí l’any 1984 en un edifici menestral del segle XIX, obert de cara al públic i a la ciutat, un referent del món del vitrall català.

Durant tots aquests anys ha portat a terme una activitat professional, creant nous vitralls i restaurant-ne d’antics, també ha treballat intensament per divulgar l’ofici, realitzant conferències, visites al taller, cursos, itineraris per la ciutat, treballs de documentació o publicacions. Cal destacar també la tasca que Joan Serra ha portat a terme per recollir i guardar gran nombre de vitralls tant de la ciutat com de fora, sovint salvant-los de la seva destrucció i desaparició. Així, ha aplegat una important col·lecció de vitralls procedents de peces recuperades d’edificis enderrocats o cedides per persones que van voler desfer-se dels seus vitralls durant alguna reforma.

L’adquisició d’aquest conjunt de vidres i vitralls s’ha fet valorant que siguin de procedència local, que estiguin degudament documentats amb tota la informació que se’n disposa a dia d’avui, que siguin conjunts sencers, quan aquests han estat conservats i localitzats i que estiguin en perfecte estat de conservació.

El Museu d’art de Sabadell vetlla per incrementar la quantitat i la qualitat dels seus fons, definint uns criteris d’adquisició adequats als objectius que com a museu municipal té plantejats, i que, en definitiva, es resumeixen en la història de l’art de la nostra ciutat i del seu abast territorial; l’adquisició d’aquest fons representa una millora quantitativa i qualitativa rellevant per a la col·lecció del Museu d’Art de Sabadell.