DOCUMENTACIÓ DE 400 MONEDES DE LES EXCAVACIONS DEL PASSEIG

Entre els mesos de setembre i octubre  el MHS ha efectuat l’inventari i la documentació de les 400 monedes localitzades en les excavacions  prèvies a la construcció de la nova estació  dels FGC,  Sabadell - Plaça Major.


Anna Vargas Coll, arqueòloga i museòloga; ha realitzat tot el tractament museístic d’aquest conjunt: documentació, inventari, catalogació, fotografia, i  correcte emmagatzematge. Ha emprat el programa de documentació habitual del museu,MuseumPlus.
Aquest conjunt numismàtic el composen monedes, majoritàriament de bronze, que abasten un ventall cronològic del s.XIII (Jaume I) fins el s.XX (Franco). El seu estat de conservació pel que fa al suport és desigual, i la gran majoria estan molt desgastades, el que ens indica que han estat força temps en circulació.
Us mostrem alguns exemples de les que es conserven millor

 

Òbol de Jaume I,s.XIII (anvers i revers)

Ardit de Felip IV, s.XVII (anvers i revers)

1 sisè de Felip V, 1711(anvers i revers)

 

Pesseta, 1870 (anvers i revers, exemplar de plata)

Les mondes es guarden en safates en funció del seu tamnay