LES FESTES DE SABADELL. DES DE MITJAN SEGLE XIX FINS A LA GUERRA CIVIL. Nou llibre

Presentació 4 d'abril

El llibre que es publica Les festes de Sabadell. Des de mitjan segle XIX fins a la Guerra Civil de Marta Ibañez Fuentes, va ser cobeneficiat  en la segona edició de la Beca Miquel Carreras el 1998.

Es tracta d’un treball d’un eminent interès històric i divulgatiu:  a partir de l’estudi de les fonts primàries, (principalment, el fons municipal i l’hemeroteca locals, conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell),  investiga i detalla les festes de la ciutat de Sabadell des de mitjan segle XIX fins al començament de la guerra Civil Espanyola, l’any 1936. Partint del calendari festiu a Sabadell, s’hi recull tot l’entramat de festes, seguint el fil conductor dels cicles festius d’hivern, primavera, estiu i tardor, parant però especial esment en la Festa major i l’Aplec de la Salut. Inclou les festes majors de la Creu Alta, Sant Julià d’Altura i altres parròquies. Recull així mateix algunes festes singulars; les músiques de cada moment, cantades de Caramelles, goigs, corrandes, etc.  I tot el que girava al voltant de la Festa:  curses, concursos, desfilades, actes religiosos i actes de caire popular.  

L’any  2016,  l’Ajuntament de Sabadell tingué motius per a recórrer a aquest treball en el context del replantejament de la Festa Major. Un procés participatiu que requerí de referents conceptuals, i en el qual el treball de l’autora i la seva col·laboració foren vitals per a configurar el nou model de Festa Major. Des del febrer del 2016 fins al març del 2017 es van realitzar jornades, grups de discussió, un qüestionari ciutadà, comissions... per tal de definir aquest model. En tot aquest procés fou necessari disposar de documentació acreditada, i l’estudi esmentat esdevingué fonamental.