ALUMNES DEL GRAU D'ARQUEOLOGIA DE LA UAB COMENCEN A EXCAVAR A SANT PAU DE RIU-SEC

En el marc del conveni signat entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autónoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, s'ha endegat una nova campanya d'excavacions al paratge arqueològic de Sant Pau de Riu-sec.

Hi participaran un total de 18 alumnes en pràctiques del Grau d'Arqueologia del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB, repartits entre dos torns, entre els dies 8 i 19 de juny.

La intervenció arqueològica està coordinada pel professor Joaquim Pera, i la direcció tècnica de l'excavació és a càrrec de l'arqueòleg Jordi Roig.

Al jaciment de Sant Pau de Riu-sec s'hi han documentat restes arqueològiques de diferents fases de poblament: restes d’una vil·la romana d’època republicana (segle I aC) que es refà i s’amplia en època imperial (segles I-II dC), un assentament carolingi amb necròpolis (segles IX-X), l’església romànica (s. XI) que té una continuïtat parroquial i cementirial fins a l’època moderna, i una granja templera que data d’entre finals del segle XII i inici del segle XIV.