ES RECUPERA UN TRAM DE LA MURALLA DELS SEGLES XIV-XV

Es va localitzar al carrer de Les Valls, cantonada amb carrer de Jesús, arrel d'unes excavacions arqueològiques

 

En aquests darrers tres anys s'ha estat treballant en la recuperació d'un element patrimonial arqueològic de gran valor per entendre el perímetre emmurallat de la vila baixmedieval de Sabadell (segles XIV-XV).

Arrel de les excavacions fetes en un solar privat del carrer les Valls cantonada amb el carrer de Jesús, s'ha pogut documentar, estudiar, rehabilitar i consolidar un pany de muralla que està format pel mur defensiu, una bestorre (torre quadrada sobresortint de la línia de mur) i part del fossat.

La recuperació d'aquest conjunt patrimonial, que ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya, és una molt bona notícia per al Museu d'Història de Sabadell i també, és clar, per a la ciutat. Aquest nou element històric quedarà incorporat al soterrani del nou edifici que s'està acabant de construir, i ens permetrà entendre millor l'evolució urbana de la ciutat i els canvis que s'han anat succeïnt amb el pas dels segles.

Els treballs arqueològics han estat dirigits per l'arqueòleg Jordi Roig i els treballs de rehabilitació arquitectònica han estat dirigits per l'arquitecta Marta Llonch. El finançament dels treballs ha anat a càrrec de la promotora (INPAFINSA).