ESTUDIS DE PALEODIETA AMB MATERIAL DEL FONS DEL MUSEU

La investigadora de la Universitat del País Basc Maite Iris Garcia Collado, que està realitzant la seva tesis doctoral " História social de la alimentación en la Edad Media: estudios antropológicos y análisis de isótopos  estables en cementerios del Alto Valle del Ebro, siglos VI -XIII".Aquesta setmana ha visitat el magatzem del Museu.

 

Durant tres dies ha sel·leccionat mostres de restes humanes procedents dels enterraments d'època visigòtica del jaciment de Can Gambús 1 de Sabadell; així mateix també ha pres mostres de restes de fauna coetània procedents d'aquest jaciment.

A partir de les mostres sel·leccionades de Can Gambús 1 i altres jaciments del nord est peninsular , aquesta investigadora farà una anàlisi de la presència d'isòtops de carboni i de nitrògen presents en les restes analitzades, amb la finalitat d'establir la paelodieta de les comunitats d'aquest període