CESSIÓ DE PECES DEL MHS AL MUHBA

El MHS ha cedit peces del seu fons arqueològic a l'exposició "Els primers pagesos/BCN" organitzada pel MUHBA

Els fons arqueològics del MHS segueixen sent referència nacional per al muntatge d'exposicions d'altres institucions museístiques del país, i en aquest cas hem cedit diverses peces per a l'exposició Els primers pagesos/BCN. La gran innovació fa 7.500 anys, que s'inaugura el proper dijous 28 d'abril.

Es tracta d'un conjunt de 6 peces procedents de dos jaciments prehistòrics de la comarca: la necròpolis neolítica de la Bòbila Padró - Can Tiana (Ripollet) i les coves del Torrent de Sant Oleguer de Sabadell (enterraments calcolítics). Les peces són un collaret de denes de variscita, un nucli d'obsidana, dos nuclis de sílex melat, una destral polida i un vas campaniforme.

Aquesta exposició restarà instal·lada al MUHBA (Plaça del Rei - Casa Padellàs) del 29 d’abril al 13 de novembre. La mostra i la publicació que l’acompanyarà es faran ressò dels testimonis dels grups humans que es van establir al Pla de Barcelona adoptant l’agricultura i la ramaderia com a formes de subsistència. Ells van ser els artífexs de la primera gran transformació del paisatge i constitueixen les primeres comunitats d’humans que de manera estable van ocupar i explotar la plana de Barcelona.

El descobriment de la prehistòria al Pla de Barcelona és un fenomen de gran envergadura però recent. Des del reconeixement del jaciment neolític i de l’edat del bronze localitzat al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Pau del Camp, a la dècada de 1990, fins al present, els testimonis materials de la prehistòria s’han anat incrementant a Ciutat Vella i també en altres àrees de Barcelona, de manera que a hores d’ara les evidències d’ocupació humana intensiva del Pla des del VI mil·lenni són incontestables. Ara, per primera vegada, s'està en disposició de poder oferir un mapa detallat de les activitats i del desenvolupament humà d'aquests primer barcelonins.