CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE LA MÀQUINA DE VAPOR DEL VAPOR BUXEDA VELL

Aquests mesos el Museu d’Història està portant a terme una campanya de conservació i neteja de la màquina de vapor semifixa Wolf del Vapor Buxeda Vell. Les tasques de neteja i conservació preventiva les realitza l’empresa CRAT, els restauradors que treballen a peu de màquina són la Deborah Iglésias i el Xavier Arnau.

 

 

Per portar a terme aquesta tasca els restauradors es serveixen de fregalls metàl·lics i altres eines  adequades per eliminar els òxids i la brutícia acumulada a sobre les superfícies de ferro, coure, aram  i altres metalls constitutius de la màquina.

 Aquesta màquina de 300cv de potència va ser instal·lada l’any 1906 per l’empresa la Mercantil Sabadellense, propietària del Vapor Buxeda Vell, amb la finalitat de vendre la força motriu a les diferents empreses que ocupaven les quadres del vapor. Amb la màquina també generaven electricitat per il·luminar tot el recinte industrial i alguns carrers adjacents.

La màquina va estar en activitat fins la meitat del segle XX. Un cop parada el maquinista en va seguir fent el manteniment, això explica el bon estat de conservació en que va arribar als nostres dies.

A finals de la dècada dels 90 el conjunt de màquina i edifici passà a propietat municipal, i el 2001 després de ser adequat, i es va obrir al públic.