Fotografia 1.1

Pere Turull Sallent (1796 – 1869), veritable impulsor de la indústria llanera a Sabadell, participà activament en la construcció d’un Sabadell modern.