Fotografia 1.9

Pau Maria Turull Fournols (1878 – 1972), prototipus del bon vivant. Fundà la revista “Messidor” i publicà obres sobre la Societat de Nacions.