Fotografia 5.12

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.