Fotografia 6.9

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull