Fotografia 6.3

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull