Fotografia 6.2

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull