Casa Duran

Es va construir entre els anys 1578 i 1606, amb les característiques pròpies d’una casa senyorial i, a la vegada, de producció agrícola. Se’n conserven els cellers, els cups i les restes d’una fabrica de sabó a la planta baixa i el saló principal i les cambres de la planta noble.

Adreça: Carrer del Pedregar, 7